Polityka Prywatności

Oświadczenie o prywatności dla Klientów

Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych klientów, którzy składają zamówienie na Stronie www.roniburger.pl. Administratorem przetwarzania tych danych osobowych jest Roni Food Adam Kudźma. Roni Food Adam Kudźma ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych osobowych i poważnie traktuje kwestię Państwa prywatności. Z tego względu Roni Food Adam Kudźma przestrzega wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) podczas przetwarzania danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego

Roni Food Adam Kudźma przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ korzystają Państwo z naszych usług. Wykorzystujemy następujące dane osobowe w następujących celach.

1. Proces zamawiania

Przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo dostarczają, kiedy składają Państwo zamówienie. Te dane osobowe są wymagane do realizacji Państwa zamówienia, potwierdzenia go oraz dokonania szacunkowej oceny Państwa zamówienia, płatności, a także ewentualnego dokonania zwrotu. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO. Przetwarzamy następujące dane osobowe w ramach procesu składania zamówień:

 • Imię i nazwisko
 • Dane adresowe
 • Dane kontaktowe
 • Zamówienie
 • Dane dotyczące płatności
 • Komentarze (jeśli dotyczy)

2. Wiadomości marketingowe

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również po to, aby móc wysyłać Państwu (spersonalizowane) komunikaty marketingowe i powiadomienia. Tego rodzaju komunikaty obejmują aktualności, zniżki i aktualizacje na temat restauracji (drogą mailową lub przy użyciu powiadomień „push”) oraz programów lojalnościowych, niezależnie od formatu, jakiego używany do udostępniania tego rodzaju komunikatów (w tym wiadomości e-mail lub powiadomień „push”). Podstawą prawną do tego przetwarzania danych osobowych, zgodnie z definicją zawartą w RODO, jest fakt, iż wyrazili Państwo na to zgodę, składając zamówienie. W dowolnym momencie, w którym chcą Państwo zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania tego rodzaju wiadomości i powiadomień, mogą Państwo wycofać subskrypcję przy użyciu odnośnika podanego w danej wiadomości.

Przetwarzamy następujące dane osobowe do celów marketingowych:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe
 • Kod pocztowy

6. Pliki cookie

Przetwarzamy również Państwa dane osobowe, których nie udostępniają nam Państwo bezpośrednio. Roni Food Adam Kudźma wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie zbierają następujące dane osobowe:

 • Dane dotyczące lokalizacji
 • Adres IP lub identyfikatory aplikacji
 • Rodzaj przeglądarki internetowej i typ urządzenia
 • Język strony internetowej

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszym Oświadczeniu na temat plików cookie.

7. Zapobieganie oszustwom

Przetwarzamy niektóre z powyższych danych osobowych również w celu zapobiegania oszustwom i innym formom nadużyć. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy Roni Food Adam Kudźma (zapobieganie oszustwom), zgodnie z definicją zawartą w RODO.

8. Analiza

Wykorzystujemy również Państwa dane osobowe, aby móc spełnić nasze zobowiązania zgłoszeniowe wobec reklamodawców, a także aby ulepszać naszą stronę internetową oraz nasz zakres produktów i usług. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy Roni Food Adam Kudźma (analiza i zgłaszanie), zgodnie z definicją zawartą w RODO. Zawsze będziemy dbać o to, aby raporty nie zawierały żadnych danych, które mogą pozwolić na Państwa identyfikację.

Wiek

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16. roku życia ani nie ma na celu zbierania danych osobowych gości strony, którzy nie ukończyli 16. roku życia. Mimo wszystko nie jesteśmy w stanie weryfikować wieku gości. W związku z tym zalecamy rodzicom monitorowanie aktywności swoich dzieci w Internecie, aby zapobiegać zbieraniu ich danych osobowych bez zgody rodziców. Jeśli uważają Państwo, że zebraliśmy dane osobowe osoby nieletniej bez pozwolenia, proszę skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem info@roniburger.pl . W takim przypadku zadbamy o usunięcie tych danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W ramach realizacji umowy z Państwem i w celu ulepszania naszej platformy, Roni Food Adam Kudźma wykorzystuje automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

Roni Food Adam Kudźma nie będzie przechowywać Państwa danych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zbierane były Państwa dane osobowe. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy czas, jeśli jest to wymagane w myśl przepisów prawa. Roni Food Adam Kudźma wykasuje większość Państwa danych osobowych po upływie 2 lat od momentu złożenia przez Państwa zamówienia. Ten dwuletni termin stosujemy do celów administracyjnych oraz aby mieć możliwość radzenia sobie z potencjalnymi pytaniami i skargami na temat Państwa zamówienia. Przechowujemy dane osobowe, które wykorzystujemy do celów raportowych, analitycznych oraz zapobiegania nadużyciom przez okres do 20 lat od momentu złożenia zamówienia. Nie mamy możliwości usunięcia Państwa danych osobowych z kopii zapasowych. Jednak podczas wykonywania przywrócenia na podstawie kopii zapasowej, niezwłocznie usuniemy odpowiednie dane osobowe.

Udostępnianie danych innym osobom

Roni Food Adam Kudźma nie będzie wysyłać Państwa danych osobowych osobom trzecim, a dane te będziemy ujawniać osobom trzecim wyłącznie, jeśli jest to konieczne w celu realizacji naszej umowy z Państwem, w celach analitycznych i marketingowych lub w związku z przestrzeganiem zobowiązań prawnych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie następującym osobom:

 • Dostawcy oprogramowania
 • Partnerzy w dziedzinie wdrażania
 • Firmy zajmujące się badaniem satysfakcji konsumentów
 • Platformy reklamowe (np. Google lub Facebook)
 • Kurierzy z których usług korzystamy

Jeśli wybrałeś nasz Spersonalizowany pakiet plików cookie, możemy udostępniać Twoje dane osobowe w formie pseudonimizowanej platformom stron trzecich, takim jak Google lub Facebook, w celu utworzenia „niestandardowych grupy odbiorców”. Takie platformy wyświetlają spersonalizowane reklamy oparte na tych niestandardowych grupach odbiorców. Zawsze możesz zrezygnować z tych reklam, zmieniając nasz Niezbędny pakiet plików cookie.

W każdym przypadku, w którym zlecamy firmie będącej osobą trzecią przetwarzanie Państwa danych osobowych w naszym imieniu, będziemy zawierać umowę dotyczącą przetwarzania danych w celu zagwarantowania tego samego poziomu ochrony danych i poufności Państwa danych osobowych. Roni Food Adam Kudźma będzie wtedy wciąż posiadała całkowitą odpowiedzialność z tytułu tego rodzaju operacji związanych z przetwarzaniem danych.

Dostęp, poprawianie i usuwanie danych osobowych

Mają Państwo prawo do dostępu do wszystkich danych osobowych, które zbieramy na Państwa temat, jak również do tego, aby wymagać poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe bez ważnej podstawy prawnej lub że przetwarzamy dane osobowe, które nie są istotne dla procesu selekcji, prosimy o kontakt. Mogą Państwo kontaktować się z nami drogą mailową. Roni Food Adam Kudźma odpowie na Państwa zapytanie w najbliższym możliwym terminie, a w każdym razie nie później niż cztery tygodnie od momentu otrzymania Państwa zapytania.

Wskazówki, pytania i skargi

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek inne pytania lub skargi na temat przetwarzania swoich danych osobowych, z chęcią z Państwem porozmawiamy. Czekamy również na informację od Państwa, jeśli mają Państwo wskazówki lub sugestie na temat ulepszeń w zakresie naszej polityki prywatności.

Bezpieczeństwo

Roni Food Adam Kudźma bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych i z tego względu podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nadużyciem, utratą, nieupoważnionym dostępem, niepożądanym ujawnianiem i nieupoważnionymi zmianami. Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane nie są odpowiednio chronione lub istnieją oznaki nadużyć, prosimy kontaktować się z nami drogą mailową.

Dane kontaktowe

Adres Firmy:

ul.Łagiewnicka 52

95-100 Zgierz

Dane Restauracji

ul. A.Struga 5

90-420 Łódź

693-498-901